Nifty Smallcap 50 Kannada

ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್‌ಕ್ಯಾಪ್ 50

ಸಣ್ಣ-ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್‌ಕ್ಯಾಪ್ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್‌ಕ್ಯಾಪ್ 250 ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಟಾಪ್ 100 ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 50 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಒಳ