Regulator Of Mutual Fund In India

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕ

ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SEBI) ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಕಾ