What Is Bond Market In India Telugu

భారతదేశంలో బాండ్ మార్కెట్ అంటే ఏమిటి? – Bond market in Telugu:

బాండ్ మార్కెట్ అంటే డబ్బు తీసుకోవాల్సిన వారు రుణాలు ఇవ్వడానికి సిద్ధం