Direct vs Regular Mutual Fund Kannada

ನೇರ vs ನಿಯಮಿತ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ನೇರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ನೇರ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್