Top Mid Cap Mutual Funds Kannada

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು AUM, NAV ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Mid Cap Mutual FundsAUMNAVMinimum Investment
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund42,731.64135.74100.00
Kotak Emerging Equity Fund31,388.8899.92100.00
Axis Midcap Fund22,177.6386.29100
Nippon India Growth Fund16,353.162,811.20100.00
DSP Midcap Fund13,924.26110.70100.00
SBI Magnum Midcap Fund11,808.91186.605,000.00
Mirae Asset Midcap Fund11,359.7126.555,000.00
PGIM India Midcap Opp Fund8,965.4453.305,000.00
Franklin India Prima Fund8,650.531,944.855,000.00
Sundaram Mid Cap Fund8,358.16928.28100.00

ವಿಷಯ:

ಟಾಪ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು CAGR 3Y ಆಧಾರಿತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Mid Cap Mutual FundsCAGR 3Y
Quant Mid Cap Fund39.08
Motilal Oswal Midcap Fund36.24
SBI Magnum Midcap Fund33.87
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund33.75
Nippon India Growth Fund32.61
Edelweiss Mid Cap Fund32.54
PGIM India Midcap Opp Fund32.52
Mirae Asset Midcap Fund32.26
Kotak Emerging Equity Fund32.08
Mahindra Manulife Mid Cap Fund31.83

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು AUM ಆಧಾರಿತ ಟಾಪ್ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Mid Cap Mutual FundsAUM
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund42,731.64
Kotak Emerging Equity Fund31,388.88
Axis Midcap Fund22,177.63
Nippon India Growth Fund16,353.16
DSP Midcap Fund13,924.26
SBI Magnum Midcap Fund11,808.91
Mirae Asset Midcap Fund11,359.71
PGIM India Midcap Opp Fund8,965.44
Franklin India Prima Fund8,650.53
Sundaram Mid Cap Fund8,358.16

ಟಾಪ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Mid Cap Mutual FundsAbsolute Return (%)
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund28.64
Quant Mid Cap Fund24.96
Taurus Discovery (Midcap) Fund23.11
Nippon India Growth Fund22.31
Tata Mid Cap Growth Fund21.93
Mahindra Manulife Mid Cap Fund21.19
Motilal Oswal Midcap Fund20.74
Invesco India Midcap Fund19.89
Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund18.42
Bandhan Midcap Fund17.93

ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Mid Cap Mutual FundsExpense Ratio (%)
Kotak Emerging Equity Fund0.38
PGIM India Midcap Opp Fund0.41
JM Midcap Fund0.41
ITI Mid Cap Fund0.43
Edelweiss Mid Cap Fund0.46
Mirae Asset Midcap Fund0.5
WOC Mid Cap Fund0.52
Axis Midcap Fund0.53
Mahindra Manulife Mid Cap Fund0.59
Canara Rob Mid Cap Fund0.6

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ –  ಪರಿಚಯ

CAGR 3Y

ಕ್ವಾಂಟ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್

ಕ್ವಾಂಟ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಎಂಬುದು ಓಪನ್-ಎಂಡೆಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ-ಕ್ಯಾಪ್ ಘನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಧಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್

ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಓಪನ್-ಎಂಡೆಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಘನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ನಿಧಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಮಧ್ಯಮ-ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮಧ್ಯಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

AUM

HDFC ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್

ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್ ಎಂಬುದು ಓಪನ್-ಎಂಡೆಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಧಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕೊಟಕ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್

ಕೋಟಾಕ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭರವಸೆಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ನಿಧಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ವೆಚ್ಚ ಅನುಪಾತ

ಕೊಟಕ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್

ಕೋಟಾಕ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

PGIM ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಆಪ್ ಫಂಡ್

PGIM ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಫಂಡ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಜೆಎಂ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್

ಜೆಎಂ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಫಂಡ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿಟರ್ನ್

HDFC ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್

ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್ ಮುಕ್ತ-ಮುಕ್ತ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಧಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕ್ವಾಂಟ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್

ಕ್ವಾಂಟ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂಡವಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ನಿಧಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಟಾರಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ (ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್) ಫಂಡ್

ಟಾರಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ (ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್) ಫಂಡ್ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಧಿಯು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್  – FAQs  

ಉತ್ತಮ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಯಾವುವು?

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು #1 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು #2 Quant Mid Cap Fund

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು #3 Taurus Discovery (Midcap) Fund

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು #4 Nippon India Growth Fund

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು #5 Tata Mid Cap Growth Fund

ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.      

ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?

ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು?

ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ, ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ಯೋಜನೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಅಪಾಯ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆದಾಯ, ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಗುಣಮಟ್ಟ, ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶೈಲಿ, ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ನ ಅನುಭವ, ಫಂಡ್‌-ಟು-ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನುಪಾತ, ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ಅನುಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು. ಇತರ ಮಾನದಂಡಗಳು.

ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಉತ್ತಮವೇ?

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಕೀಮ್-ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

All Topics
Related Posts
PSU Stocks Below 100 Rs Tamil
Kannada

100 ரூபாய்க்கு கீழ் உள்ள PSU ஸ்டாக்ஸ்

100 ரூபாய்க்குக் கீழே உள்ள பொதுத்துறை நிறுவனப் பங்குகளின் அதிகபட்ச சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் கீழே உள்ள அட்டவணை காட்டுகிறது. Name Market Cap (Cr) Close Price Indian Overseas Bank 126835.2

Difference Between EPS And PE Ratio Kannada
Kannada

ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅರ್ಥ – Paid Up Capital Meaning in Kannada

ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಷೇರುಗಳ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಬಂಡವಾಳದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

Difference Between EPS And PE Ratio Kannada
Kannada

EPS ಮತ್ತು PE ಅನುಪಾತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ – EPS Vs PE Ratio in Kannada

EPS (ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಗಳಿಕೆ) ಮತ್ತು P/E (ಬೆಲೆಯಿಂದ ಗಳಿಕೆಗೆ) ಅನುಪಾತದ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ EPS ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ P/E ಅನುಪಾತವು ಅದರ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಷೇರುಗಳ

STOP PAYING

₹ 20 BROKERAGE

ON TRADES !

Trade Intraday and Futures & Options